Úvod

Estimated reading: 1 minute 74 views

Cieľom tejto príručky je oboznámiť používateľov s možnosťami IoT platformy CitySys a jej jednotlivými nastaveniami, aby sa ľahko a rýchlo podarilo z CitySys vyťažiť maximum. CitySys predstavuje efektívne riešenie digitalizácie v municipalitách. 

Share this Doc

Úvod

Or copy link

CONTENTS